– to połączenie wielu różnych procedur stomatologicznych takich jak: wybielanie, licówki, korony pełnoceramiczne, korekty periochirurgiczne. Wymienione zabiegi pozwalają skorygować nieprawidłowości takie jak: ustawienie, kształt i kolor własnych zębów.