PTE

Nasi stomatolodzy jako nieliczni w Polsce posiadają Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Jest to specjalne wyróżnienie przyznawane Członkom Towarzystwa przez Zarząd PTE na wniosek Komisji Naukowo-Szkoleniowej PTE.

Celem przyznawania Rekomendacji jest wskazanie wzorcowych ośrodków endodontycznych, a tym samym mobilizacja lekarzy do podnoszenia poziomu usług według najwyższych standardów.